Prawa do nieruchomości

Co to jest księga wieczysta

Księga wieczysta nieruchomosci

Poruszając tematy związane z nieruchomościami nie można pominąć terminu księgi wieczystej skoro każdy grunt czy dom ją posiada. Ale nie każde mieszkanie musi ją mieć tak jest w przypadku mieszkania spółdzielczego własnościowego i spółdzielczego lokatorskiego. Czym zatem jest wspominana księga wieczysta?

Księga wieczysta.

Księga wieczysta jest rejestrem praw związanych z daną nieruchomością dostępnym dla każdego zainteresowanego. Na ich podstawie można zweryfikować, kto jest właścicielem nieruchomości, jakiej nieruchomości księga dotyczy oraz czy nie ciąży na niej jakieś obciążenie czy hipoteka. Dzięki księgom wieczystym obrót nieruchomości jest czytelniejszy i bezpieczniejszy przy zawieraniu jakiejkolwiek transakcji.

Księga wieczysta – działy.

Księga wieczysta jest przejrzysta i ma prostą strukturę i bez względu na rodzaj nieruchomości czy prawa, dla którego jest prowadzona. Posiada cztery działy z tym że dział pierwszy dzieli się na dwa poddziały.
• dział I to dwie składowe część „I-O” i „I-Sp”. Dział pierwszy odpowiada za charakterystykę nieruchomości. Wszystkie zawarte dane są przetworzone z ewidencji gruntów
• dział II zawiera adnotacje dotyczące własności i użytkowania wieczystego
• dział III zawiera wpisy praw, ewentualnych roszczeń i ograniczeń dotyczących nieruchomości
• dział IV w całości odpowiada za obciążenia nieruchomości w postaci kredytu

Jak sprawdzić księgę wieczystą.

Rejestr ksiąg wieczystych jest ogólnie dostępny, żeby zapoznać się z ich treścią możemy udać się do sądu rejonowego, gdzie otrzymamy wersje papierową lub skorzystać z systemu informatycznego pod nazwą: Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby odnaleźć interesująca nas księgę wieczystą nieruchomości musimy znać jej numer. Niestety nie da się ustalić numeru księgi wieczystej na podstawie adresu czy numeru działki. Mając tylko te dane możemy próbować wyszukać numer księgi wieczystej korzystając z płatnych portali dostępnych w Internecie. Musimy jednak pamiętać, że zawarte tam informacje mogą być nieaktualne lub nie odzwierciedlają rzeczywistości.

Leave a Reply