Budownictwo

Zdrowy pracownik – koncepcja ekologicznego budownictwa

koncepcja ekologicznego budownictwa

Efektywny pracownik czyli zdrowy pracownik – koncepcja ekologicznego budownictwa

Właściciele firm zatrudniających rzesze pracowników często muszą myśleć nie tylko o zyskach, ale i oszczędnościach w finansach przedsiębiorstwa. Jako stosunkowo nową, ale w ostatnich latach rosnącą w siłę na rynku nieruchomości alternatywą, jest zielone budownictwo. Jakie korzyści jest w stanie zapewnić, skoro zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością?

Zdrowszy pracownik = efektywniejszy pracownik

Poprzez inwestycję w nowe, ekologiczne rozwiązania zarządzający firmami pracodawcy mogą liczyć na poprawę w efektywności swoich pracowników. Stworzenie przestrzeni, w której pracownicy czują się komfortowo, przyczynia się do poprawy ich zdrowia i samopoczucia, a w efekcie ich osiągnięć. Jak zielony budynek może przyczynić się do wzrostu indywidualnych wyników każdego pracownika, a co za tym idzie, również produktywności całego przedsiębiorstwa?

Pozytywny wpływ na efektywność pracowników jest generowany głównie poprzez poprawę jakości powietrza, komfort termiczny (osobista kontrola), jak również dbałość o odpowiednie oświetlenie i akustykę w biurze. Dostęp do światła dziennego oraz zapewnienie widoku na tereny zielone na zewnątrz budynku redukują zmęczenie oczu i bóle głowy związane z nieustannym wpatrywaniem się w monitor komputera lub dokumenty. Ważnym dla miejsca pracy jest kontrola nad poziomem hałasu, która ma wyraźnie negatywny wpływ na efektywność pracowników. Niebagatelną rolę spełnia tzw. active design czyli różnorodność przestrzeni biurowej, jej wygląd i wykończenie. Atrakcyjność wizualna zdecydowanie sprzyja skupieniu i koncentracji oraz kreatywności. Nudne, szare przestrzenie biurowe nie są czymś, co mogłoby przyczyniać się do zadowolenia pracowników z nich korzystających, a co za tym idzie poziomu ich wzajemnej współpracy. Co więcej, nie należy lekceważyć oddziaływania i interakcji tworzonej przez samą roślinność. Wyposażenie biura w odpowiednio dobrane rośliny zapewni właściwe filtrowanie powietrza i znacząco wpłynie na polepszenie samopoczucia osób zatrudnionych. Dobrą praktyką jest również wybór usytuowania budynku ze względu na dostęp do publicznego transportu, parkingu, a także ścieżek rowerowych. Kierując się tymi wytycznymi, pracodawca ogranicza nieobecności w pracy swoich pracowników poprzez spóźnienia, a nawet zwolnienia lekarskie (lepsza kondycja zdrowotna zatrudnionych).

W kontekście rozwoju firmy zrównoważone budownictwo spełnia zatem istotnie pozytywną rolę dzięki poprawie produktywności jej pracowników.

Zielony budynek jako pewnik sukcesu

Popularyzacja ekologicznego budownictwa przynosi wymierne efekty nie tylko w sferze oszczędności. Choć wydawałoby się, że głównym rezultatem przewidzianym przez realizatorów zrównoważonego budownictwa jest możliwie największe ograniczenie kosztów stałych przede wszystkim energii elektrycznej, to nie wszystko, co mogą zaoferować zielone budynki.

Zielone budynki łączą w sobie kilka podstawowych aspektów: ekonomię, ludzi i ekologię. Jako że poprzez ekologiczne rozwiązania twórcy nowej koncepcji mają na celu wzrost oszczędności i poprawę komfortu użytkowników, idea ta spotyka się z coraz większą przychylnością inwestorów. Z jaką dokładnie korelacją siedziby firmy i wynikami osiąganymi przez pracowników przedsiębiorstwa mamy do czynienia?

Ograniczenie emisji CO2, jak również korzystanie z odnawialnych zasobów energii przyczynia się do lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach budynku, zdrowia i samopoczucia użytkowników takich obiektów. Dzięki inwestycji w poprawę komfortu pracowników przedsiębiorca może być pewny osiągnięcia przez nich lepszych wyników i większej efektywności pracy.

Zatem pracodawca zyskuje dzięki wzroście sprawności umysłowej pracowników. Użytkownicy zielonych budynków są poddani pozytywnemu oddziaływaniu, które nie tylko poprawia ich ogólne samopoczucie, ale nawet jakość snu, jak wykazuje badanie Buildingomics przeprowadzone na ponad 100 osobach w USA korzystających z certyfikowanych budynków oraz tych niecertyfikowanych, ale wyposażonych w wysokie parametry i udogodnienia np. lepszą wentylacją. Badanie udowodniło, że pracownicy przebywający w budynkach certyfikowanych osiągają lepsze rezultaty (aż o 26% wyższe wyniki w testach dotyczących funkcji poznawczych m. in.: pamięć, komunikacja, czytanie ze zrozumieniem, zdolność do uczenia się nowych rzeczy).

Zielone certyfikaty – warte zachodu?

Eko-rozwój rozpatrywany w aspekcie budownictwa oraz architektury stanowi nowoczesny trend wykorzystywany coraz częściej w nowopowstających biurowcach, galeriach handlowych czy stadionach. Zrównoważone budownictwo ukształtowane w pewnym stopniu przez wprowadzane dyrektywy unijne staje się tematem na czasie, coraz głośniej akcentowanym. W promowaniu go pomagają prestiżowe certyfikacje LEED oraz BREEAM. Wśród mniej popularnych są również do wyboru DGNB oraz HQE.

Przyznanie zielonego certyfikatu danemu budynkowi oznacza spełnianie przez niego norm przyjazności dla środowiska. Świadectwo otrzymywane jest wyłącznie, gdy materiały zastosowane do budowy są wysokiej jakości, a sam budynek charakteryzuje niska emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, oszczędność w zużyciu energii, ciepła i wody. To wszystko przyciąga wynajmujących.

Certyfikat LEED czyli Leadership in Energy and Environmental Desing promuje przyjazne naturze projekty, ich wykonanie i eksploatowanie w sposób ekologiczny. Certyfikat może być wystawiony dla budynków użyteczności publicznej, komercyjnych a nawet mieszkalnych i ich otoczenia. Ocenie podlega aspekt lokalizacyjny (brak zagrożenia dla ekosystemu, ulokowanie względem komunikacji publicznej), jakość powietrza wewnątrz obiektu, jego gospodarka energetyczna (rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną za pomocą np. paneli solarnych, pomp ciepła, turbin wiatrowych, baterii fotowoltaicznych czy kotłowni zasilanych poprzez biomasę) i wodna (np. wykorzystanie wody deszczowej), a także materiały zastosowane w konstrukcji (recykling).

W odróżnieniu od amerykańskiego odpowiednika, w brytyjskim BREEAM czyli BRE Environmental Assessment Method wynik uzyskuje się nie tylko poprzez przyznawane punkty, ale również wagi, przez które te są przemnażane. Wynik wyrażany jest procentowo, a nie w punktach.

To, co łączy oba systemy certyfikacji, to punktowana kategoria „Innowacje”. Jest to sposób na promowanie nowatorskich rozwiązań poprzez zaawansowaną technologię dopasowaną do specyfiki oraz lokalizacji inwestycji budowlanej. Wśród takich rozwiązań znajdują się m. in.: kompostowanie resztek roślinnych, używanie środków bio-degradowalnych do sprzątania obiektu, elektrownia wiatrowa.

Inwestycja w ekologiczny budynek – czy to się opłaca

Eko-budynki są wynikiem wzrostu świadomości ekologicznej. Pierwszym impulsem dla ich tworzenia była idea jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. Zielone budynki to nie tylko dzieło projektantów, ale również producentów materiałów budowlanych i wyzwanie dla wykonawców.

Należy podkreślić, że otrzymanie tzw. zielonego certyfikatu podniesie renomę i wartość danego budynku. Zaświadczenie w systemie LEED czy BREEAM potwierdza standardy społeczne i środowiskowe budowli. Uzyskanie certyfikatu nie jest proste, ponieważ należy spełnić szereg rygorystycznych wymogów związanych z generowaniem poboru energii oraz wody, ekologicznymi materiałami budowlanymi, właściwą segregacją odpadów i wywozem zanieczyszczeń, zarządzaniem nieruchomością oraz dojazdem do niej, a także wygodą osób użytkujących obiekt.

Optymalizacja ekologiczna budynków ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ograniczenie kosztów zużycia energii (wdrożenie energii odnawialnej), poprawę ergonomii budownictwa oraz ulepszenie środowiska wewnątrz obiektów, rewitalizację terenów zdegradowanych, zwiększenie funkcjonalności budynku (zastosowanie innowacyjnych rozwiązań instalacyjnych i sposobu użytkowania obiektów).

Mimo że otrzymanie zielonego certyfikatu nie uprawnia inwestora do ulg podatkowych czy istotnych dotacji, w ostatnich latach widać zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami. Cieszą się one coraz większą popularnością zarówno wśród inwestorów, jak i projektantów oraz wykonawców robót – firm budowlanych. Dobrze przemyślana analiza finansowa inwestycji w zielony budynek pokazuje, że koszty nie muszą być znacząco wyższe przy jego budowie. W dłuższej perspektywie eko-budownictwo okazuje się istotnie tańsze w eksploatacji, a lepszej jakości materiały zapewniają większą trwałość inwestycji. Ponadto komfortowa konstrukcja i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu czystą i zdrową atmosferę wewnątrz budynku, sprzyja poprawie efektywności działań użytkowników obiektu. Dodatkowo ekologiczny budynek jest solidną inwestycją, co przekłada się na korzyści finansowe. Wartość czynszu oraz wycena budynku są o wiele wyższe od przeciętnych, a zadowoleni z warunków panujących wewnątrz budynku najemcy chętniej zostają na dłużej.

 

Leave a Reply