Budownictwo

Beton towarowy – charakterystyka i proces produkcji

Beton towarowy

Samodzielne przygotowanie betonu na miejscu budowy bywa kłopotliwe, także w przypadku większych firm. Wymaga to zastosowania specjalistycznego sprzętu i zachowania maksymalnej precyzji przy dodawaniu domieszek. Z tego powodu coraz większym zainteresowaniem cieszy się beton towarowy. Dzięki produkcji w wyspecjalizowanych wytwórniach zachowuje pożądane właściwości, także w przypadku transportu na większe odległości. Jedynie niektóre firmy mogą pozwolić sobie na jego wytwarzanie na placu budowy.

Beton towarowy – zgodnie z normą

W normie PN-EN 206-1 rozdzielono funkcje producenta mieszanki i wykonawcy (zamawiającego mieszankę). Znalazł się w niej między innymi taki zapis: „ (…) beton towarowy – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę niebędącą wykonawcą. W znaczeniu niniejsze normy betonem towarowym jest również: beton produkowany przez wykonawcę poza miejsce budowy; beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę”. Zmieniające się warunki na rynku produkcji betonu towarowego stanowiły wyzwanie dla poprzedniej normy, która aktualność straciła pod koniec 1997 r. Wprowadzona norma europejska znacząco rozszerzyła zakres omawianego pojęcia tak, by odpowiadała aktualnej sytuacji.

Produkcja betonu towarowego – przebieg

Pierwszym etapem jest specyfikacja obejmująca udokumentowane wymagania techniczne (beton projektowy) lub składu betonu (beton recepturowy, w którego przypadku w grę wchodzą dodatkowe badania wstępne). Tak przygotowane zamówienie zostaje przekazane producentowi betonu i to na nim spoczywa odpowiedzialność realizacji z utrzymaniem podanych wymagań.

Przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego niezbędne jest przygotowanie personelu, sprzętu oraz transportu na wyznaczone przez wykonawcę. Przeszkolony personel to gwarancja rzetelnego wykonania wszelkich czynności w celu uzyskania właściwości określonych w zamówieniu. W przypadku sprzętu pod uwagę bierze się zachowanie właściwości podczas magazynowania oraz urządzenia dozujące, przekładające się na możliwość uzyskania jednorodnej konsystencji. Transport betonu towarowego nie powinien wpływać na jego właściwości i umożliwić dodawanie wybranych domieszek na budowie. Precyzyjny sprzęt pomiarowy i dozujący jest niezbędny także na tym etapie tak jak i dowód dostawy.

Specyfikacja – przykładowe wymagania

W przypadku betonu projektowego do podstawowych wymagań należą:
a) wymagania zgodności z PN-EN 206-1;
b) klasa ekspozycji,
c) konsystencja,
d) klasa wytrzymałości,
e) przeznaczenie,
f) maksymalne uziarnienie.

Wymaganiami dodatkowymi mogą być rodzaj i klasa cementu, kruszywa, opóźnione wiązanie, wodoszczelność, temperatura mieszanki betonowej czy wydzielanie ciepła podczas hydratacji.

Beton recepturowy w wymaganiach podstawowych zawiera:
a) wymaganie zgodności z PN-EN 206-1,
b) zawartość cementu,
c) rodzaj cementu/klasa,
d) współczynnik w/c lub konsystencja,
e) rodzaj kruszywa,
f) uziarnienie,
g) rodzaj, ilość, producent domieszek i dodatków.

Jako dodatkowe wymagania podaje się pochodzenie niektórych lub wszystkich składników betonu (gdy ich właściwości nie można zidentyfikować w inny sposób), dodatkowe wymagania dla kruszywa i wymagania dotyczące temperatury mieszanki betonowej.

Skomplikowany proces produkcji, bardzo dobra znajomość jego przebiegu oraz wysokiej jakości sprzęt sprawiają, że producenci betonu towarowego to prawdziwi specjaliści o niepodważalnych kompetencjach. I właśnie dlatego po efekty ich pracy sięgają ci, którzy są odpowiedzialni na wybudowanie solidnego domu, mostu czy drogi.

1 Comment

  1. Adam

    Beton zwykły czyli beton towarowy. Najniższa klasa betonu konstrukcyjnego to B-15…. Dobrze to pojmuje?

Leave a Reply