Dom

Zakończenie budowy domu – inwentaryzacja budynku

Zakończenie budowy domu - inwentaryzacja budynku

Podczas budowy domu z utęsknieniem oczekujemy możliwości wprowadzenia się niego. Lecz niestety zanim zamieszkamy w naszym wspaniałym, wymarzonym domu czeka nas inwentaryzacja budynku.

Czeka nas kolejne spotkanie z geodetą. Najczęściej tym samym, który wykonał dla nas mapę do celów projektowych, a później wytyczył budynek. Jeśli oczywiście ze wspomnianym geodetą mieliśmy spięcie lub większą dyskusję. Mamy możliwość zlecenia to innemu geodecie.

Inwentaryzacja powykonawcza jest to pomiar budynku, który jest już wykończony. To znaczy, że posiada już ocieplenie, wszelkie schody oraz tarasy.
Geodeta podczas pomiaru naszego domu pomierzy również wszelkie urządzenia naziemne uzbrojenia terenu. Urządzenia podziemne powinny być pomierzone w trakcie ich zakopywania. Geodeta ma obowiązek dokładnego umiejscowienia na mapie po inwentaryzacji budynku wszelkich elementów dotyczących budynku.
Dlatego tak bardzo istotne jest, aby wszystkie podziemne elementy uzbrojenia terenu były dokładnie zamierzone.

Aby budynek został wprowadzony do Ewidencji Gruntów i Budynków niezbędny jest wniosek właściciela. Taki druk wniosku geodeta ma najczęściej ze sobą. Wniosek ten musi zostać podpisany przez właściciela nieruchomości.

Aby doprowadzić budowę do końca i stworzyć ostateczny dokument, geodeta musi złożyć operat techniczny. W skład tego operatu wchodzą miedzy innymi mapa uzupełniająca oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynku. Takie dokumenty wraz z całą reszta formalnych dokumentów geodeta składa do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Finalnym efektem tej pracy jest mapa z inwentaryzacji budynku, którą otrzymuje zleceniodawca, czyli właściciel budynku. Cena takiej usługi waha się najczęściej w granicach od 600-850zł. Uzależniona jest ona oczywiście od miejscowości w jakiej znajduje się działka z budynkiem oraz od skomplikowania budynku. Mapa z inwentaryzacji budynku to ostatni dokument jaki potrzebny jest do formalnego zakończenia budowy.

Leave a Reply