Nieruchomości

Altana – czy można ją wybudować bez zgody urzędu?

Altana – czy można ją wybudować bez zgody urzędu

Urząd zawsze musi zaakceptować budowę altany – w formie przyjęcia zgłoszenia bądź wydania pozwolenia na budowę. To, w jaki sposób urząd zaakceptuje budowę, uzależnione jest od wielkości planowanej altany, powierzchni działki, na której ma być postawiona, a także od tego, czy na danej działce znajduje się obiekt podobny do altany.

Altana – co to jest?

Altana to lekka budowla, którą stawia się w ogrodzie. Czasem altaną określa się także małe domki ogrodowe z fundamentem, pełnymi ścianami, dachem oraz instalacjami wewnętrznymi. Jest to określenie niesłuszne, ponieważ obiekt taki należy uznać za budynek. Istnieje jeszcze pojęcie pawilonów ogrodowych, które można szybko rozstawić i złożyć. W świetle przepisów Prawa budowlanego, pawilony ogrodowe nie są altanami i nie wymagają żadnej akceptacji odpowiedniego urzędu.

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie?

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, altana nie wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli są spełnione dwa warunki. Po pierwsze, powierzchnia zabudowy altany nie może być większa, aniżeli 35 m2 i po drugie, łączna liczba obiektów takich jak altany, wiaty, garaże, wolno stojące parterowe budynki gospodarcze oraz przydomowe oranżerie czyli ogrody zimowe, nie może być większa niż dwa obiekty na każde 500 m2 powierzchni danej działki. Jeżeli oba warunki są spełnione łącznie, możemy wybudować altanę po dokonaniu zgłoszenia tego faktu w urzędzie. Jeżeli nie zostanie spełniony żaden warunek bądź zostanie spełniony tylko jeden z nich, wówczas musimy uzyskać pozwolenie na budowę, co niestety wiążę się z koniecznością zamówienia projektu budowlanego altany u projektanta.

Jak załatwić formalności?

Zgłoszenia budowy altany należy dokonać w starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta. W zgłoszeniu musimy podać rodzaj oraz sposób wykonywania robót, a także termin ich rozpoczęcia. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o tym, że mamy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a czasem także szkic altany. Urząd w ciągu 30 dni od zgłoszenia budowy altany może wnieść sprzeciw, jeżeli tego nie zrobi, po upływie 30 dni, możemy rozpocząć budowę.

Zadbaj o to, by dopełnić wszystkich wymaganych prawem formalności przed rozpoczęciem budowy altany, bowiem w przypadku uznania budowy za samowolę budowlaną, będziesz musiał altanę rozebrać bądź zalegalizować, co niestety wiążę się z poniesieniem wysokich kosztów.

Leave a Reply